https://nufarul.com.ro/scurt-istoric
http://www.nufarul.com.ro/card-fidelitate.pdf
https://nufarul.com.ro/noutati

Conditii generale

CLAUZE  CONTRACTUALE

1. Societatea este  absolvită de orice răspundere în cazul în  care obiectele predate îşi modifică dimensiunile, se deteriorează din cauza unor vicii ascunse (ex. etichete cu instrucţiuni eronate de prelucrare, defecţiuni provenite din insuficienta rezistenţă a cusăturilor sau adezivilor, ţesăturilor şi a coloranţilor, etc.), precum şi în cazul deteriorării accesoriilor ( nasturi, catarame, fermoare, ornamente, aplicaţii lipite, perniţe umeri, capse, mărgele, strasuri, etc.);

2. În cazul prelucrării confecţiilor din piele, blană naturală, deoarece acestea pot suferi modificări datorate unor defecte de tăbăcire, tanare, vopsire, cauzate de finisaj necorespunzător, prestaţia se execută în regim fără garanţie. Pentru aceste vicii ascunse: pete, decolorări, arsuri, porţiuni dezlipite, exfolieri, societatea nu acordă despăgubiri;

3. Obiectele care nu posedă etichete cu compoziţia textilă şi recomandări de prelucrare, se execută pe răspunderea clientului;

4. În ceea ce priveşte uzura, ambele părţi recunosc în principiu o uzură de 30 % pentru orice
obiect predat;

5. În cazul deteriorării obiectelor de îmbrăcăminte, lenjerie sau covoare în procesul tehnologic sau în cazul furtului prin efracţie, constatat de organele de poliţie, SC NUFĂRUL SA va despăgubi clientul, indiferent de valoarea de achiziţie a obiectului, astfel:
– de maxim 10 ori valoarea prestaţiei stipulate în bon pentru comenzile de rufe şi haine;
– de maxim 5 ori valoarea prestaţiei  stipulate în bon pentru comenzile de covoare;
Produsul despăgubit va rămâne în posesia SC NUFĂRUL SA;

6. Restituirea obiectelor se face numai în urma prezentării bonului de comandă-chitanţă original;

7. Obiectele neridicate în termen de 6 luni, se consideră abandonate şi pot fi valorificate de societate pentru recuperarea cheltuielilor de depozitare sau pot fi donate unor instituţii de binefacere;

8. Societatea nu este răspunzătoare pentru neexecutarea prestaţiilor în termen, datorită unor cauze de forţa majoră sau caz fortuit ( lipsa energie electrică, lipsă presiune gaz, lipsă presiune apă, etc.).

9. Eventualele obiecţiuni trebuie făcute în momentul ridicării obiectelor, acestea rămânând în unitate pentru soliţionare. Reclamaţiile ulterioare nu vor fi luate în considerare;

10. Vă rugăm să vă verificaţi buzunarele înainte de a preda obiectele, SC NUFĂRUL SA nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele obiecte uitate;

11. Prezentul bon comandă-chitanţă reprezintă un contract între părţile semnatare în conformitate cu articolul  1270  din Codul Civil.

SIMBOLURI FOLOSITE LA COLOANA CARACTERISTICI

S        material sintetic sau amestec de fibre sintetice;
U       obiect uzat peste 30% sau rupt, ciupit, tocit;
FG     prestaţie fără garanţie;
P        material pătat;
R        retur.